to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
to/one 花瓣精华唇釉 / to/one
  • to/one

    to/one 花瓣精华唇釉

    5
2,500日元 (不含税)

※商品的实际价格会因不同颜色、规格、香味等因素而有所不同。

产品信息

制造商

mash beauty lab

品牌

to/one

容量/价格

2,500日元

分类

唇膏 / 唇蜜 / 唇笔

上市日期

2019/08/30

产品信息

共5色 2019年8月23日 先行发售(全国Make kitchen店铺或是to/one Website) 可以轻柔地显色,即使是半雾面质地也不会干燥的唇蜜。彷彿奶油一样细腻的质感,紧密服贴包裹唇瓣,打造出柔嫩高质感的双唇。

评价(0)
  • to/one 花瓣精华唇釉
  • 使用感受如何?
    您的评分是几颗星?
同品牌的其他产品