胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
胭脂膏 / CANMAKE
评价(26)
产品信息

制造商

IDA Laboratories

品牌

CANMAKE

价格

580日元

分类

腮红

上市日期

2009/10/04

产品信息

如融化般渗透至肌肤里,长时间保持与外观一摸一样的色彩,打造出具有清爽感的妆容。

  • 胭脂膏
  • 使用感受如何?
    您的评分是几颗星?
同品牌的其他产品
同品类的其他产品